De website van Phonographer is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Phonographer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Phonographer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Phonographer, tenzij anders vermeld. Bij alle afbeeldingen op deze site ligt het auteursrecht bij de desbetreffende fotograaf. Het gebruik van deze afbeeldingen, zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf is verboden. Andere afbeeldingen vallen onder het copyright van Phonographer of de desbetreffende fotograaf.

Niets wat voorkomt op deze site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phonographer.

Phonographer houdt de website naar haar beste inspanning actueel.

Prijzen zijn in euro, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. Phonographer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Edities die volgens deze site nog beschikbaar zijn, kunnen intussen zijn verkocht.

Op deze site is de volgende voorwaarde van toepassing: Kennelijke typ, tel- of toetsfouten voorbehouden.

­